Agile Agile

Wat betekent agile?

De term ‘agile’ wordt tegenwoordig veel gebruikt, niet alleen binnen de wereld van softwareontwikkeling maar ook in sectoren als marketing, onderwijs, en zelfs in het beheer van non-profit organisaties. Maar wat betekent het nu precies om ‘agile’ te zijn? En waarom horen we het zo vaak?

Dit artikel geeft je een helder en eenvoudig beeld van wat agile inhoudt, hoe het is ontstaan, en hoe je het kunt toepassen in verschillende professionele en zelfs persoonlijke omgevingen. We gaan de basisprincipes van de agile methodologie verkennen en illustreren hoe deze principes de manier waarop teams werken en projecten beheren, kunnen transformeren.

Wat is Agile?

Agile is een methodologie die teams helpt om sneller en efficiënter te werken door middel van iteratieve ontwikkeling en frequente feedbackloops. Het is gericht op flexibiliteit, continue verbetering, en het snel aanpassen aan veranderingen. Deze aanpak biedt een duidelijk contrast met de traditionele, sequentiële projectmanagementmethoden, waarbij de nadruk ligt op uitgebreide voorplanning en rigide uitvoering.

De oorsprong van agile ligt in de softwareontwikkeling en kan teruggevoerd worden naar de publicatie van het ‘Agile Manifesto’ in 2001. Dit document werd opgesteld door zeventien onafhankelijke softwareontwikkelaars die samenkwamen om te discussiëren over lichtgewicht ontwikkelingsmethoden, en resulteerde in een nieuwe aanpak van softwareontwikkeling die zich richtte op mensen, producten en klanttevredenheid boven procedurele stijfheid.

Het Agile Manifesto bestaat uit vier kernwaarden:

 1. Individuen en interacties boven processen en tools.
 2. Werkende software boven uitgebreide documentatie.
 3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen.
 4. Reageren op verandering boven het volgen van een plan.

Naast deze waarden zijn er twaalf principes die de dagelijkse praktijk van agile ondersteunen, waaronder de bevordering van duurzaam ontwikkelingstempo, het omarmen van veranderingen, zelforganisatie binnen teams, en regelmatige reflectie op hoe efficiënter en effectiever te zijn.

Door deze principes te volgen, versnelt agile de ontwikkelingsprocessen en verbetert de kwaliteit van het eindproduct, terwijl het tegelijkertijd de betrokkenheid en tevredenheid van zowel het team als de klant verhoogt.

Hoe werkt Agile in de praktijk?

Agile methodologie kan worden geïmplementeerd door verschillende frameworks, waarvan Scrum, Kanban en Lean de meest bekende zijn. Elk van deze frameworks benadert de principes van agile op een iets andere manier, maar ze delen allemaal het doel om projectmanagement flexibeler en responsiever te maken.

Scrum

Scrum is een van de meest populaire agile frameworks en is bijzonder effectief in projectmanagement, vooral bij softwareontwikkeling. Scrum verdeelt een project in korte werkperioden, bekend als sprints, die meestal twee tot vier weken duren. Elk sprint begint met een planningsmeeting, waarin het team de taken kiest die ze die sprint zullen voltooien.

De sleutelrollen binnen Scrum zijn:

 • Product Owner: bepaalt wat er gebouwd moet worden en in welke volgorde.
 • Scrum Master: helpt het team efficiënt te werken en obstakels te verwijderen.
 • Development Team: bouwt het product.

Scrum omvat ook ceremonies zoals de Daily Stand-up (een dagelijkse vergadering om voortgang te bespreken), de Sprint Review (evaluatie van wat tijdens de sprint is voltooid) en de Sprint Retrospective (een reflectie om te leren hoe het volgende sprint beter kan).

Kanban

Kanban is een ander agile framework dat de nadruk legt op continue levering zonder de structuur van sprints. Het gebruikt een Kanbanbord, een visueel hulpmiddel om de voortgang van het werk te volgen door verschillende stadia van ontwikkeling. Het helpt teams hun werkstroom te beheren en te visualiseren, van ‘Te Doen’ naar ‘Bezig’ en uiteindelijk naar ‘Gedaan’.

Lean

Lean is een agile methodologie die zich richt op het maximaliseren van klantwaarde en het minimaliseren van verspilling. Het identificeert niet-waardetoevoegende activiteiten (verspillingen) en zoekt naar manieren om deze te elimineren. Dit kan leiden tot efficiëntere processen en een snellere levering van producten of diensten aan klanten.

Misvattingen over Agile

Er zijn verschillende misvattingen over agile die het moeilijk kunnen maken om de ware essentie en voordelen ervan te begrijpen. Hier zijn een paar correcties op deze misvattingen:

 1. “Agile is alleen voor IT-projecten”: Hoewel agile oorspronkelijk is ontwikkeld voor softwareontwikkeling, zijn de principes universeel genoeg om toe te passen in vele andere soorten projecten, zoals productontwikkeling, marketingcampagnes, en zelfs schoolprojecten.
 2. “Agile heeft geen sterke projectplanning nodig”: In werkelijkheid vereisen agile projecten wel degelijk planning, maar deze is flexibel en aanpasbaar naarmate het project vordert. Dit staat in contrast met traditionele methoden, waarbij planners de volledige planning aan het begin van het project vastleggen en wijzigingen moeilijk door te voeren zijn.
 3. “Agile teams hebben geen discipline nodig”: Agile teams werken vaak zelf-georganiseerd en hebben discipline en verantwoordelijkheid nodig om binnen de gestelde kaders succesvol te zijn. Regelmatige reviews en retrospectives helpen het team gefocust en op één lijn te blijven.

Deze correcties helpen om een realistischer beeld van agile te vormen en benadrukken dat agile flexibiliteit en aanpassingsvermogen biedt, zonder de noodzaak voor structuur en planning uit te sluiten.

Agile in jouw leven of bedrijf toepassen

Je kunt agile principes toepassen in zowel professionele settings als persoonlijke projecten om de efficiëntie en het aanpassingsvermogen te verbeteren. Hier zijn enkele tips voor het implementeren van agile principes:

 • Begin Klein: Start met het implementeren van agile technieken in kleine projecten of teams voordat je deze op grotere schaal toepast.
 • Gebruik Scrum of Kanban: Afhankelijk van de projectbehoeften, kies een framework zoals Scrum voor gestructureerde projecten of Kanban voor continue projecten zonder duidelijke einddatums.
 • Plan Regelmatige Reflecties: Net als de sprint retrospectives in Scrum, plan tijd in om te reflecteren op wat goed gaat en wat verbeterd kan worden, zowel in werk- als privéprojecten.
 • Blijf Flexibel: Sta open voor veranderingen en aanpassingen in je plannen. Agile gaat over aanpassen aan veranderingen en leren van ervaringen.

Conclusie

Agile is meer dan een modewoord; het is een krachtige methodologie die flexibiliteit, continue verbetering en responsiviteit tegenover verandering bevordert. Het is niet alleen beperkt tot softwareontwikkeling, maar kan worden toegepast in elk type project waar behoefte is aan snelheid en flexibiliteit. De principes van agile, zoals teamwork, klantbetrokkenheid, en openheid voor verandering, kunnen leiden tot meer betrokken en productieve teams en een hogere klanttevredenheid.

We moedigen iedereen aan om agile te overwegen als een aanpak voor zowel professioneel projectmanagement als voor persoonlijke productiviteit. De transitie naar een agile manier van werken kan uitdagend zijn, maar de voordelen die het biedt in termen van aanpassingsvermogen en efficiëntie zijn de moeite waard. Experimenteer met de verschillende frameworks en vind de beste manier om de agile principes in jouw context toe te passen.